Let op: Deze site gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie over deze cookies.  

Algemene voorwaarden

Download onze algemene voorwaarden als pdf.

Privacy en Cookies

Engeldot Pomp- en Leidingsystemen B.V., hoofdvestiging is gevestigd aan 7921JP, Industrieweg 36 te Zuidwolde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

We vinden uw privacy erg belangrijk en zorgen er voor dat de persoonsgegevens die u met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we u graag toe hoe we dat doen. Heeft u hier vragen over, dan helpen we u graag verder. U kunt ons bereiken via info@engeldot.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Engeldot Pomp- en Leidingsystemen B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, afhankelijk van de product of dienst die u afneemt:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@engeldot.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Engeldot Pomp- en Leidingsystemen B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Engeldot Pomp- en Leidingsystemen B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Engeldot Pomp- en Leidingsystemen B.V  neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor u.

Hoe lang Engeldot Pomp- en Leidingsystemen B.V.  persoonsgegevens bewaart
Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen met info@engeldot.nl

Delen van persoonsgegevens door Engeldot Pomp- en Leidingsystemen B.V. met derden
Engeldot Pomp- en Leidingsystemen B.V. deelt uw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden, maar dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming hiervoor.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Engeldot Pomp- en Leidingsystemen B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen .

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@engeldot.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan sturen wij u een bevestigingsemail of poststuk. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Engeldot Pomp- en Leidingsystemen B.V.  wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit  Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Engeldot Pomp- en Leidingsystemen B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@engeldot.nl

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Engeldot Pomp- en Leidingsystemen B.V. gebruikt.
Engeldot maakt gebruik van Google Analytics. Google Analytics maakt gebruik van analytische cookies om het gebruikt van de website te kunnen analyseren. Deze cookies maken geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Met analytische cookies kunnen wij het bezoek op onze website meten. Ze geven ons bijvoorbeeld informatie over hoe vaak onze website wordt bezocht, waar het verkeer weg komt, naar welke informatie bezoekers op zoek zijn en welke pagina’s populair zijn. Hiermee kunnen wij de kwaliteit en effectiviteit van onze website verbeteren.

Voor het gebruik van deze analytische cookies is het niet vereist om toestemming te vragen, mits Engeldot Google Analytics privacy vriendelijk heeft ingesteld.

Hiervoor hebben wij de volgende stappen uitgevoerd:
1.     Er is een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten.
2.     Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd (Anonymize IP).
3.     Gegevens delen met Google is uitgezet.
4.     Verkregen informatie door Google Analytics-cookies worden niet gedeeld met andere Google diensten

Google Analytics plaatst de volgende cookies:

Naam

Beschrijving

Vervaltijd

_ga

Wordt gebruikt om bezoekers te onderscheiden

2 jaar

_gid

Wordt gebruikt om bezoekers te onderscheiden

24 uur

_gat

Wordt gebruikt om de verzoeksnelheid te vertragen.

1 minuut


Engeldot Pomp- en Leidingsystemen B.V. gebruikt cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Deze cookies maken geen inbreuk maken op uw privacy.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Google Analytics
We hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. Tot slot gebruiken wij de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google.

IP-herkenning
Op deze website worden bezoekgegevens middels IP-herkenning bijgehouden. Het doel hiervan is om u te voorzien van de meest passende informatie omtrent uw voorkeuren en interesses om u waar zinvol een passend aanbod te doen. Deze herkenning vind plaats op bedrijfsniveau. Er worden geen persoonsgegevens verzameld.

AppziAppzi is een module die we gebruiken om feedback van gebruikers op de website te verzamelen.
Appzi verzamelt de volgende informatie: schermresolutie van apparaat, type apparaat, besturingssysteem, type browser, locatie (land), taalvoorkeur en eigen invoer / feedback.
Bekijk hier het privacybeleid van Appzi.

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid
Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden u daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden. (versie 24 mei 2018)

Heeft u nog vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op via info@engeldot.nl