Loader

Perssapput

Eenvoudige oplossing voor het scheiden in afwatering van regenwater en perssappen. Volgens de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater mag u geen perssappen en vervuild water van de voeropslag op het erf lozen. Het waterschap controleert hier streng op en dat heeft verschillende agrariërs uiteindelijk een boete opgeleverd. Wilt u deze boetes voorkomen? Zorg voor een schoon erf en een goede opvang van perssappen, wij helpen u graag!

Voordelen van perssapscheiding

Perssap scheiden heeft vele voordelen. Hieronder alle voordelen op een rijtje::

  • Eenvoudige oplossing
  • Schoon erf
  • Voorkom boetes
  • Milieuvriendelijk
  • Geschikt voor iedere sluifsilo
  • Goed voorbereid op controle
  • Geen vervuiling van sloten
  • Mestkelder of silo blijft vloeistofvrij

Een schoon erf

Vervuiling in sloten is het eenvoudigst te voorkomen door netjes en schoon te werken. Zorg er dus voor dat er geen voer- en mestresten op de verharding liggen. Die resten kunnen het regenwater namelijk vervuilen. Regelmatig reinigen van de erfverharding en lege voeropslagen is dus belangrijk. Zo verklein je de vervuilde oppervlakte. Het water van de overige, nog vervuilde oppervlakte, moet je afvoeren naar de opvangput. Om te voorkomen dat er te veel regenwater in die put komt, kun je het beste gebruik maken van een methode die vervuild water en regenwater scheidt. Hoe kleiner het vervuilde oppervlak hoe makkelijker dat is te realiseren. Wie schoon werkt, merkt dat het regenwater voornamelijk met perssap verontreinigd is. Bij de opslag van gras komt over het algemeen geen perssap vrij. Bij de opslag van snijmaïs en natte bij-producten is dat juist wel het geval. Voor de opslag van deze producten is het dus verstandig om één of meer opslagen te hebben met een goede perssapopvang. En ook dan is het verstandig om in die opvang perssap en regenwater te scheiden zodat zo weinig mogelijk vloeistof in de mestkelders komt.

Werkwijze van onze perssapput

Als de sleufsilo leeg is, kunt u door middel van het handmatig overzetten van een schroefdeksel een keuze maken in de splitsing tussen bijvoorbeeld een opvangbak en de sloot. De leidingen zijn afzonderlijk af te sluiten met een dop. In de periodes dat er perssap uit de sleufsilo komt, is de afvoer naar de sloot gesloten en loopt het water in de richting van de mestkelder. Tijdens regen, zonder veel perssap, wordt de afvoer naar de kelder gesloten en de ander geopend. Het schone regenwater stroomt nu naar de sloot.

Alle prijzen zijn excl. 21% BTW.
Zonder inloggen zijn onze consumentenprijzen zichtbaar.
Wilt u graag uw speciale bedrijfskorting zien? Vraag een offerte of inlog aan.