Loader

Kernproducten en marktsegmenten

Kernproductgroepen van ons bedrijf zijn:

• Pompen, systemen en besturingen voor transport van drink, proces, irrigatie/beregening water, afvalwater, mest- en reststoffen. Waaronder ook pompputten en volledige projecten.
• Slangen en koppelingen
• Riolering
• Infiltratie
• Drainage en Regenwaterafvoer
• Beregening van onder andere tuinen, plantsoenen en stalroosters
• Installatiematerialen
• Verlichting; LED en traditionele verlichting voor stallen, loodsen, werkplaatsen, campings etc.
• Drinkbakken en drinktoevoer voor dieren

Ons bedrijf heeft zich in de loop der jaren gespecialiseerd in de volgende marktsegmenten:

• Agrarische bedrijven, zoals veehouders en akkerbouwbedrijven
• GWW
• Loonbedrijven en Grondverzetbedrijven
• Mechanisatiebedrijven 
• Hoveniers
• Kwekerijen
• Horeca, Campings en Recreatie
• Bouw en Installatiebedrijven
• Industrie