Loader

Projecten, klantervaringen en mogelijkheden

Perssapscheiding

Volgens de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater mag u geen perssappen en vervuild water van de voeropslag op het erf lozen. Het waterschap controleert hier streng op en dat heeft verschillende agrariërs uiteindelijk een boete opgeleverd. Wilt u deze boetes voorkomen? Zorg voor een schoon erf en een goede opvang van perssappen, wij helpen u graag!

Perssapscheiding

De Wet Verontreiniging Oppervlaktewater gaat er vanuit dat er geen verontreiniging van het oppervlakte water mag plaatsvinden. Hoe je dat moet voorkomen, wordt niet gezegd. Agrariërs moeten zelf zorgen dat er geen vervuiling optreedt van sloten die aan het erf grenzen. Dit geldt ook voor droge sloten die water kunnen afvoeren.

Het waterschap controleert of er voldoende maatregelen zijn getroffen om verontreiniging te voorkomen. Wij bieden verschillende oplossingen voor het scheiden in afwatering van regenwater en perssappen.

Regenwater vooral verontreinigd met perssap
Vervuiling in sloten is het eenvoudigst te voorkomen door netjes en schoon te werken. Zorg er dus voor dat er geen voer- en mestresten op de verharding liggen, deze resten kunnen het regenwater namelijk vervuilen. Door de erfverharding en lege voeropslagen regelmatig te reinigen verklein je de vervuilde oppervlakte.

Het water van de overige, nog vervuilde oppervlakte, moet je afvoeren naar een opvangput. Wie schoon werkt, merkt dat het regenwater voornamelijk met perssap verontreinigd is. Bij de opslag van gras komt over het algemeen geen perssap vrij. Bij de opslag van snijmaïs en natte bijproducten is dat juist wel het geval.

Voor de opslag van deze producten is het dus verstandig om één of meer opslagen te hebben met een goede perssapopvang. Om zo weinig mogelijk vloeistof in de mestkelders te laten komen, is het verstandig om in die opvang perssappen en regenwater te scheiden.

Perssapscheiding – hoe werkt het?
De leidingen zijn afzonderlijk te sluiten met een dop. In de periodes dat er perssap uit de sleufsilo komt, is de afvoer naar de sloot gesloten en loopt het water in de richting van de mestkelder. Tijdens regen, zonder veel perssap, wordt de afvoer naar de kelder gesloten en de ander geopend. Het schone regenwater stroomt dan naar de sloot. Als de sleufsilo leeg is, kunt u door middel van het handmatig overzetten van een schroefdeksel een keuze maken in de splitsing tussen bijvoorbeeld een opvangbak en de sloot.

Liever een volledig geautomatiseerde perssapscheiding?
Wij bieden ook een systeem aan waarbij het regenwater (en andere dunne vloeistoffen) doorstromen richting het riool of de sloot en de perssappen in de put ‘vallen’. Het is ook mogelijk om hier een pomp aan te koppelen die er vervolgens voor zorgt dat de perssappen naar de mestkelder worden gepompt. Dit hoeft niet perse, het is immers ook mogelijk eens in de zoveel tijd een giertank de perssapput leeg te laten pompen. Qua inhoud zijn er diverse mogelijkheden, dit loopt uiteen van 3000 liter tot veel groter.

Wilt u graag vrijblijvend advies op maat? Wij komen graag bij u op bezoek.

Ja, geef mij een gratis advies

gratis advies

Wat kost perssapscheiding?
Voor de exacte prijs voor uw perssapscheiding kunt u contact  met ons opnemen of direct vrijblijvend een offerte aanvragen

offerte aanvraag

Advies of meer informatie? Neem contact op met onze specialisten
Jan van Wijhe, Tel. 06-28243572 of e-mail: jan.vanwijhe@engeldot.nl
Jeroen Koskamp, Tel. 06-28243592 of e-mail: jeroen.koskamp@engeldot.nl
WhatsApp: 06-53 72 49 70